Od 28. 4. 2020 otevíráme v omezeném režimu posilovnu.

REZERVACE NUTNÁ PŘES ONLINE SYSTÉM!

NEPLATÍ NEOMEZENÝ VSTUP! 

75Kč/hod. 

Klient musí dodržovat rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
musí být tedy splněny obě podmínky,

- nelze používat šatny a sprchy, a to ani za zpřísněných hygienických podmínek,

- vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

- každý klient před i po své činnosti vydezinfikuje použité stroje a nářadí,

- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, ideálně
v místě, kde může probíhat kontrola ze strany provozovatele (recepce apod.),

- Cvičte při otevřených oknech